Spirit Islam Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan)

Thabaqah ke-2

 1. Shalih ibn Hasanuddin al-Falimbani
 2. ‘Aqib ibn Hasanuddin al-Falimbani al-Madani (1182 H)

 

Semasa dengan:

 1. Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi (1715 – 1780 M)
 2. Abdullah ibn Hijazi asy-Syarqawi al-Azhari (1150 – 1227 H/ 1739 – 1816 M)
 3. Muhammad ibn Ali asy-Syinwani al-Azhari (1233 H)
 4. Ahmad ibn Muhammad ad-Damhuji
 5. Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri al-Azhari (1198 – 1276 H/ 1783 – 1860 M)
 6. Salim ibn Abdullah al-Bashri al-Makki

 

Peristiwa Penting:

Sumedanglarang dikalahkan 1706 M

Pembagian Mataram 1755 M

 

Thabaqah ke-3

 1. Abdusshamad ibn Abdurrahman al-Asyi al-Falimbani (1116 – 1244 H/ 1704 – 1828 M)
 2. Arsyad ibn Abdusshamad al-Banjari al-Martapuri (1122 – 1227 H/ 1710 – 1812 M), Banjar
 3. Daud ibn Abdullah al-Fathani (1153 – 1265 H/ 1710 – 1847 M), Pattani Darussalam
 4. Abdul Wahhab al-Buqisi
 5. Abdurrahman al-Batawi
 6. Ahmad Khathib ibn Abdul Ghafur as-Sambasi (1217 – 1289 M/ 1802 – 1872 M)
 7. Junaid al-Batawi al-Makki (1302 H/ 1885 M)
 8. Muhammad As’ad ibn Junaid al-Batawi (1260 – 1300-an H/ 1844 – 1880-an M)
 9. Muhammad Nafis ibn Idris al-Banjari
 10. Kinan ibn Mahmud al-Falimbani
 11. Mahmud ibn Kinan al-Falimbani
 12. Fathimah binti Abdusshamad al-Falimbaniyyah
 13. Abdul Mannan ibn Abdullah at-Tarmasi
 14. Yusuf ibn Arsyad al-Banjari
 15. Muhammad Shahih Bunikasih asy-Syanjuri
 16. Muhammad Adzra‘i al-Qaruti

 

Semasa dengan:

 1. Utsman ibn Hasan ad-Dimyathi al-Makki
 2. Ahmad ibn Zaini Dahlan al-Makki (1231 – 1304 H/ 1817 – 1886 M)
 3. Umar ibn Barakat asy-Syami (1245 – 1313 H)
 4. Ibrahim as-Saqa al-Azhari

 

Peristiwa Penting:    

 • Kesultanan Banten dihapuskan 1813 M
 • Kesultanan Palembang dihapuskan 1825 M
 • Perang Diponegoro 1825 – 1830 M M
 • Perang Aceh 1873 – 1908 M M
 • Geger Cilegon 1888 M

 

Thabaqah ke-4

 1. Abdullah ibn Abdul Mannan at-Tarmasi (1314 H/ 1894 M)
 2. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani (1230 – 1314 H/ 1815 – 1897 M)
 3. Yahya ibn Ahmad Khathib as-Sambasi (1268 – 1310-an H/ 1851 – 1900-an M)
 4. Muhammad Shalih ibn Umar as-Samarani (1235 – 1321 H/ 1820 – 1903 M)
 5. Utsman ibn Abdullah ibn Aqil al-Batawi (1822 – 1914 M)
 6. Thalhah ibn Thalbuddin asy-Syirbuni (1825 – 1935 M)
 7. Abdul Karim ibn Tanda al-Bantani
 8. Ibrahim ibn Muhammad as-Samarani (1839 – 1927 M)

 

Semasa dengan:

 1. Bakri ibn Muhammad Syattha al-Makki (1266 – 1310 H)
 2. Yusuf ibn Isma’il an-Nabhani al-Azhari (1265 – 1350 H/ 1849 – 1932 M)

 

Peristiwa Penting:    

Kesultanan Banjar dihapuskan 1905 M

 

Thabaqah ke-5

 1. Muhammad Mahfuzh ibn Abdullah at-Tarmasi (1285 – 1338 H/ 1868 – 1920 M)
 2. Ahmad Nahrawi Banyumas al-Makki (1276 – 1346 H/ 1860 – 1927 M)
 3. Ahmad Syathibi ibn Sa’id al-Qanthuri (1365 H/ 1946 M)
 4. Umar ibn Shalih as-Samarani
 5. Muhammad Khalil ibn Abdul Lathif al-Bankalani
 6. Ahmad al-Khathib ibn Abdul Lathif al-Mankabawi
 7. Muhammad Mukhtar ibn ‘Atharid al-Bughuri al-Batawi
 8. Zainuddin ibn Badwi ash-Shumbawi
 9. Abdul Ghani ibn Shubuh al-Bimawi
 10. Muhammad Raji Ghayam

 

Thabaqah ke-6

 1. Ali ibn Abdurrahman al-Habsyi Kwitang (Habib Ali Kwitang)
 2. Muhsin ibn Ali Palembang
 3. Ahmad Bakri ibn Saida Sempur (Mama Sempur Plered)
 4. Ahmad Marzuqi Betawi (Guru Marzuki)
 5. Muhammad Manshur Betawi (Guru Mansur)
 6. Muhammad Hasyim ibn Asy’ari Jombang (muassis Nahdlotul Ulama)
 7. Abdul Wahhab ibn Hasbullah Surabaya (muassis Nahdlotul Ulama)
 8. Ahmad Dahlan Jogja (muassis Muhammadiyyah)
 9. Muhammad Baqir ibn Nur Jogja
 10. Abdul Karim Minangkabau
 11. Abdul Muhith Sidoarjo
 12. Ahmad Baidhawi Lasem
 13. Muhammad Ma’shum Lasem
 14. Hasan ibn Abdussyakur Surabaya
 15. Ali ibn Abdullah Banjar
 16. Husain ibn Abdul Ghani Palembang
 17. Ahyad ibn Idris Bogor
 18. Muhammad Faqih Maskumambang
 19. Abbas Buntet Cirebon
 20. Abdul Halim Majalengka (muassis Perserikatan Ulama)
 21. Ahmad Sanusi Sukabumi (muassis Al-Ittihadiyatul Islamiyyah)

 

Pengaruh sanad ini dapat terlihat di Tatar Sunda melalui sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional yang “ruh”-nya ialah kitab Ta’lîm al-Muta’allim dan syarh-nya, yang diduga kuat naskah kedua kitab tersebut sampai ke Tanah Jawi dan Tatar Sunda melalui jaringan al-Haramain atau Hijaz.

Dalam syarh dijelaskan bahwa kitab Ta’lîm al-Muta’allim karya Imam az-Zarnuji merupakan rujukan utama bagi Harm Asyraf al-Muluk wa as-Salathin. Dari namanya dapat dipahami bahwa lembaga tersebut bersifat privat bagi keluarga para Sultan Utsmaniyah, semacam lembaga khusus untuk pembinaan para anak Sultan sehingga terwujud generasi penerus yang layak memimpin masyarakat. Bahkan syarh Ta’lîm al-Muta’allim yang ditulis Syaikh Ibrahim ibn Isma’il dipersembahkan untuk Khalifah Murad III ibn Salim II ibn Sulaiman al-Qanuni, yakni sekitar tahun 1574 – 1595, semasa dengan era Panembahan Senopati (Mataram), Maulana Yusuf dan Maulana Muhammad (Banten), Panembahan Ratu (Cirebon) dan Prabu Geusan Ulun (Sumedang). Artinya, Syarh terhadap kitab Ta’lîm al-Muta’allim disusun setelah masa Khalifah Salim II yang mengirimkan bantuan militer Khilafah Utsmaniyyah kepada Kesultanan Aceh Darussalam dan penetapan bahwa wilayah yang dipimpin Aceh adalah bagian dari Utsmaniyyah. [Abdurrahman Al-Khaddami dan Wirahadi Geusan Ulin ; (Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di Tatar Sunda)]

 

 

0 Comments

Leave a Comment

18 + seventeen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password